OFICIÁLNÍ STRÁNKY
PRO KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČŮ
(NEJEN) NÁCHODSKÉHO OKRESU

ÚVODEM
ODBORNÁ RADA MLÁDEŽE
EVIDENCE KOLEKTIVŮ MH
SOUTĚŽNÍ ČINNOST MH
ODBORNÁ PŘÍPRAVA
PORADY A JEDNÁNÍ
OSTATNÍ INFORMACE
 
 

TOPlist

    DOKUMENTY NEJEN PRO PRÁCI S MLÁDEŽÍ

 
   Dokumenty pro činnost kolektivů mladých hasičů:
   Zákony a vyhlášky:

 

     Zákon MZ č.258 / 2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví  (.pdf)
     Vyhláška MZ č.106 / 2001 Sb. O hygien.požadavcích na zotavovací akce  (.pdf)
     Vyhláška MZ č.107 / 2001 Sb. O hygien.požadavcích na stravovací služby  (.doc)
     Vyhláška MZ č.148 / 2004 Sb., kterou se mění vyhláška č.106 / 2001 Sb.  (.pdf)
     Zákonné normy v oblasti práce s dětmi a mládeží, 2004  (.doc)
     Zákon č.563 O účetnictví (výňatek)  (.doc)
     Aktuální informace k zavedení Elektronické evidence tržeb,2017  (.pdf)
   Dokumenty SH ČMS:
   Dokumenty pro OSH, okrsky a SDH:
 
   
 
VZORY TISKOPISŮ
SMĚRNICE SOUTĚŽÍ
DOKUMENTY
METODICKÉ MATERIÁLY
POJIŠTĚNÍ
DOTACE A GRANTY
FOTOGALERIE
DISKUSNÍ FÓRUM
ODKAZY
 

verze webových stránek MH Náchod: 05.2013