OFICIÁLNÍ STRÁNKY
PRO KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČŮ
(NEJEN) NÁCHODSKÉHO OKRESU

ÚVODEM
ODBORNÁ RADA MLÁDEŽE
EVIDENCE KOLEKTIVŮ MH
SOUTĚŽNÍ ČINNOST MH
ODBORNÁ PŘÍPRAVA
PORADY A JEDNÁNÍ
OSTATNÍ INFORMACE
 
 

TOPlist

    DOKUMENTY NEJEN PRO PRÁCI S MLÁDEŽÍ

 
   Dokumenty pro činnost kolektivů mladých hasičů:
   Zákony a vyhlášky:
   Dokumenty SH ČMS:

 

     Stanovy Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, 2017  (.pdf)
     Zakládací listina symbolů SH ČMS, 2010  (.doc)
     Metodický pokyn SH ČMS k používání symbolů SH ČMS  (.pdf)
     Stejnokrojový předpis SH ČMS s obrazovou přílohou, 2016  (.pdf)
     Stejnokrojový předpis SH ČMS, dodatek č.1, 2016  (.pdf)
     Statut čestných vyznamenání a titulů SH ČMS, 2015  (.pdf)
     Doplněk Statutu čestných vyznamenání a titulů SH ČMS, 2018  (.pdf)
     Návrh na udělení ocenění, platný od roku 2018  (.pdf)
   Dokumenty pro OSH, okrsky a SDH:  
    
 
VZORY TISKOPISŮ
SMĚRNICE SOUTĚŽÍ
DOKUMENTY
METODICKÉ MATERIÁLY
POJIŠTĚNÍ
DOTACE A GRANTY
FOTOGALERIE
DISKUSNÍ FÓRUM
ODKAZY
 

verze webových stránek MH Náchod: 05.2013