OFICIÁLNÍ STRÁNKY
PRO KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČŮ
(NEJEN) NÁCHODSKÉHO OKRESU

ÚVODEM
ODBORNÁ RADA MLÁDEŽE
EVIDENCE KOLEKTIVŮ MH
SOUTĚŽNÍ ČINNOST MH
ODBORNÁ PŘÍPRAVA
PORADY A JEDNÁNÍ
OSTATNÍ INFORMACE
 
 

TOPlist

    DOKUMENTY NEJEN PRO PRÁCI S MLÁDEŽÍ

 
   Dokumenty pro činnost kolektivů mladých hasičů:
   Zákony a vyhlášky:
   Dokumenty SH ČMS:
   Dokumenty pro OSH, okrsky a SDH:
     Metodický materiál pro činnost okrsků, 2010  (.doc)
     Rukověť funkcionáře SDH  (.doc)
     Organizační řád aktivu samaritánů, 2006  (.doc)
     Smlouva SH ČMS s OSA o veřejném provozování chráněných děl, 2016  (.pdf)
     Smlouva SH ČMS s OSA - dohoda o prodloužení platnosti do 31.12.2020
     Smlouva ČOV a Intergramu o užití zvukových a obrazových záznamů, 2013  (.pdf)
 
 
 
 
VZORY TISKOPISŮ
SMĚRNICE SOUTĚŽÍ
DOKUMENTY
METODICKÉ MATERIÁLY
POJIŠTĚNÍ
DOTACE A GRANTY
FOTOGALERIE
DISKUSNÍ FÓRUM
ODKAZY
 

verze webových stránek MH Náchod: 05.2013