OFICIÁLNÍ STRÁNKY
PRO KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČŮ
(NEJEN) NÁCHODSKÉHO OKRESU

ÚVODEM
ODBORNÁ RADA MLÁDEŽE
EVIDENCE KOLEKTIVŮ MH
SOUTĚŽNÍ ČINNOST MH
ODBORNÁ PŘÍPRAVA
PORADY A JEDNÁNÍ
OSTATNÍ INFORMACE
 
 

    DOTACE A GRANTY PRO KOLEKTIVY MH

 
   Dotace MŠMT na činnost kolektivů MH
     Metodický pokyn k čerpání dotací MŠMT  (.pdf)
     Dodatek vydaný OSH Náchod k čerpání dotací MŠMT  (.doc)
     Formulář - žádost o přidělení dotace na činnost SDH  (.xls)
     Formulář žádosti o přidělení dotace na tábory MH  (.doc)
     Prezentace MŠMT - logo  (.doc)
     Účtová osnova k dotaci MŠMT  (.xls)
     Zdůvodnění - upřesnění položek, na které lze čerpat dotaci MŠMT  (.doc)
     Vzor dílčí dohody mezi OSH a SDH  (.doc)
     Vzor předávacího protokolu  (.doc)
   Formuláře pro vyúčtování dotací MŠMT
   Program VIII Státní podpory sportu
   Dotace Královéhradeckého kraje na volnočasové aktivity
 
VZORY TISKOPISŮ
SMĚRNICE SOUTĚŽÍ
DOKUMENTY
METODICKÉ MATERIÁLY
POJIŠTĚNÍ
DOTACE A GRANTY
FOTOGALERIE
DISKUSNÍ FÓRUM
ODKAZY
 

verze webových stránek MH Náchod: 05.2013