OFICIÁLNÍ STRÁNKY
PRO KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČŮ
(NEJEN) NÁCHODSKÉHO OKRESU

ÚVODEM
ODBORNÁ RADA MLÁDEŽE
EVIDENCE KOLEKTIVŮ MH
SOUTĚŽNÍ ČINNOST MH
ODBORNÁ PŘÍPRAVA
PORADY A JEDNÁNÍ
OSTATNÍ INFORMACE
 
 

    PORADY A DALŠÍ JEDNÁNÍ NA ÚSEKU MLÁDEŽE

 
   Porada vedoucích kolektivů mladých hasičů okresu Náchod:
     Pozvánka na poradu vedoucích kolektivů MH 25.11.2017  (.pdf)
     Usnesení porady vedoucích kolektivů MH 25.11.2017  (.doc)
   Schválené materiály dlouhodobého charakteru
     Usnesení volebního aktivu vedoucích mládeže, konaného dne 14.2.2015  (.doc)
     Zaměření činnosti na úseku mládeže ve volebním období 2015-2020  (.pdf)
 
 
 
 
 
 
   
 
VZORY TISKOPISŮ
SMĚRNICE SOUTĚŽÍ
DOKUMENTY
METODICKÉ MATERIÁLY
POJIŠTĚNÍ
DOTACE A GRANTY
FOTOGALERIE
DISKUSNÍ FÓRUM
ODKAZY
 

verze webových stránek MH Náchod: 05.2013