OFICIÁLNÍ STRÁNKY
PRO KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČŮ
(NEJEN) NÁCHODSKÉHO OKRESU

ÚVODEM
ODBORNÁ RADA MLÁDEŽE
EVIDENCE KOLEKTIVŮ MH
SOUTĚŽNÍ ČINNOST MH
ODBORNÁ PŘÍPRAVA
PORADY A JEDNÁNÍ
OSTATNÍ INFORMACE
 
 

TOPlist

    PORADY A DALŠÍ JEDNÁNÍ NA ÚSEKU MLÁDEŽE

 
   Porada vedoucích kolektivů mladých hasičů okresu Náchod:
     Pozvánka na poradu vedoucích kolektivů MH 23.11.2019  (.pdf)
     Usnesení porady vedoucích kolektivů MH 23.11.2019  (.doc)
   Schválené materiály dlouhodobého charakteru
     Pozvánka na volební aktiv úseku mládeže okresu Náchod 7.3.2020
     Návrh na strukturu složení OORM Náchod pro volební období 2020-2025
     Usnesení volebního aktivu vedoucích mládeže, konaného dne 7.2.2020
     Zaměření činnosti na úseku mládeže ve volebním období 2020-2025
 
 
 
 
 
 
VZORY TISKOPISŮ
SMĚRNICE SOUTĚŽÍ
DOKUMENTY
METODICKÉ MATERIÁLY
POJIŠTĚNÍ
DOTACE A GRANTY
FOTOGALERIE
DISKUSNÍ FÓRUM
ODKAZY
 

verze webových stránek MH Náchod: 05.2013